Politika kvality

Politika kvality vytvorená v súlade s poslaním a strategickým zámerom spoločnosti,
prijatá pre identifikáciu základných princípov a hodnôt spoločnosti,  pre poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb.

Orientácia na zákazníka:

 • Spokojnosť nášho zákazníka a získavanie nových zákazníkov predstavuje prosperitu našej spoločnosti.
 • Spokojný zákazník je ten zákazník, ktorý sa vráti /napr. už po úvodnej komunikácii (prieskum  trhu, cenová ponuka),  ale aj po ukončení poskytovania služby/.
 • Spokojný zákazník je ten zákazník, ktorý aj pri prípadnej reklamácií, sťažnosti či upozornení nestratí dôveru v našu spoločnosť.
 • Spokojný zákazník je ten zákazník, ktorého požiadavka je vybavená, aj nad rámec poskytovanej služby.

 

Orientácia na spokojnosť zamestnancov:

 • Spokojnosť našich zamestnancov predstavuje transparentná mzdová politika
 • Spokojnosť našich zamestnancov súvisí s uvedomením vykonávať pridelenú pracovnú činnosť úplne, kvalitne a včas
 • Spokojnosť našich zamestnancov súvisí s ochotou prijímať a osvojovať si nové informácie
 • Spokojnosť našich zamestnancov súvisí s dodržiavaním zásad ochrany životného prostredia a bezpečnej práce
 • Spokojnosť našich zamestnancov súvisí so schodnosťou nadriadených počúvať, rozhodovať a nariaďovať

 

Manažment spoločnosti: 

 • prijíma zodpovednosť za prijatý systém manažmentu kvality
 • zaväzuje sa neustále zlepšovať prijatý systém manažérstva kvality
 • zaväzuje sa plniť všetky relevantné požiadavky, ktoré vyplývajú z prijatého systému manažérstva kvality

                        

Humenné, 4.1.2018

Ing. Kamila Vilčková, konateľka